vineri, septembrie 11, 2015

BIBLIOTECA ȘI PROVOCĂRILE EPOCII DIGITALE


PROGRAMUL CONFERINȚEI ABR
           În zilele de 9 – 11 septembrie 2015 s-a desfășurat la Iași  Conferinţa
Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, cu tema: BIBLIOTECA ȘI PROVOCĂRILE
EPOCII DIGITALE.


9 septembrie 2015
8.00 – 9.00 Înscrierea participanților (BCU „M. Eminescu” – Hol parter)
9.00 – 9.45 Deschiderea Conferinței. Cuvinte de salut (BCU „M. Eminescu” – Aulă)
9.45 – 10.45 Lucrări în plen – Mircea Regneală
 • Un sfert de veac în slujba profesiei (BCU „M. Eminescu” – Aulă)
10.45 – 11.05 Pauză de cafea
11.05 – 12.00 Lucrări în plen (BCU „M. Eminescu” – Aulă)
 • 11.05-11.20 -Dr. Robert Coravu și Dragan Nikolic EBSCO – conținut robust, soluții tehnologice de ultimă oră și servicii superioare pentru comunitatea cercetătorilor din România
 • 11.20-11.35 - Agoston Nemeth - https://us-mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f2981600%5fAEe%2fimIAAA99VdWseQA6mJE3fWM&m=YaDownload&pid=2.2&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail
  Alma and Primo, the next generation library solution
 • 11.35- 11.50 - Pavel Milosevic http://idialab.org/wp-content/uploads/2013/04/elsevier-logo.jpg
  The importance of eBooks for Romanian academic research
 • 11.50 -12.00Iulian Tanea   
  Train the trainers - Tehnici, metode, criterii
 • 12.00 – 13.00 Acordarea premiilor și distincțiilor ABR (BCU „M. Eminescu” – Aulă)
 • 13.00 – 14.30 Prânz (Cantina „Titu Maiorescu”)
14.30 – 16.30 LUCRĂRI PE SECȚIUNI (I)

I.Secțiunea Comunicarea documentelor şi împrumut interbibliotecar (BCU „M. Eminescu” – Sala „B.P. Hasdeu”)


 • Rodica Muşat (Biblioteca Națională a României) - Împrumutul la domiciliu: serviciu oferitde bibliotecile naţionale europene
 • Adriana Ulita (Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara) - Împrumutul interbibliotecar - beneficii, condiţii și tendinţe
 • Elena Zanet (Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” Iași) - Gândește DIFERIT marketingul de bibliotecă!
 • Alegeri
II .Secțiunea Cultura informaţiei  (BCU „M. Eminescu” – Sala „Nicolae Iorga”)
 • Ane Landoy (Bergen University Library, Norway) și Angela Repanovici (Universitatea Transilvania din Brașov) - Information literacy and electronic study literature in Norway and Romania
 • Dr. Robert Coravu (ROMDIDAC) - „Nu crede și cercetează!”: evaluarea informațiilor în era Internetului
 • Agneta Lovas (Universitatea Politehnică Timișoara) - Biblioteca Universității Politehnice Timișoara – un vis împlinit
 • Simona Marilena Bursașiu (Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Tudoran” Timișoara) Studiu comparativ Est și Vest European
 • Alegeri
III.Secțiunea Informatizare (BCU „M. Eminescu” – Sala „Titu Maiorescu”)
 • Rodica Avasiloaie (Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Președintele Secțiunii Biblioteci Universitare ABRM) - Evoluția informatizării bibliotecilor universitare din Republica Moldova
 • Felix Florin Floca (Biblioteca Centrală Universitară ,,Lucian Blaga” Cluj-Napoca) - Particularități și provocări profesionale în cadrul proiectului de digitizare al materialelor culturale de patrimoniu „MCVR”
 • Marinela Covaci (Biblioteca Națională a României) - Proiecte de digitizare în lucru la Biblioteca Națională a României
 • Alegeri
IV .Secțiunea Legislaţie de bibliotecă şi perfecţionare profesională (BCU „M. Eminescu” – Sala „Hortensia Papadat Bengescu”)
 • Legea bibliotecilor, în dezbatere națională – Adriana Borună (șef Serviciu, Dezvoltarea Instituțională, Biblioteca Națională a României)
 • Ana-Adelina Cotarcea (Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara) - Contractul Colectiv de muncă la nivel de instituție. Cazul Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” Timișoara
 • Alegeri
16.45 – 18.15 LUCRARILE DIVIZIUNILOR ABR (proiecte profesionale pe tipuri de bibliotecă)
I.Diviziunea Biblioteci Universitare (BCU „M. Eminescu” – Aulă)
 • Annelice Șerban (iGropup) - Cercetarea românească și nevoile informaționale ale acesteia
 • Diana Ghiorghieș (Cultware SRL) - Qulto România - Soluții RFID pentru biblioteci
 • Proiect profesional – Mioara Voncilă
 • Alegeri
II.Diviziunea Biblioteci Publice (BCU „M. Eminescu” – Sala „B.P. Hasdeu”)
 • Andreea Iorga (Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi) - Biblioteca estivală - oportunitate de petrecere a timpului liber
 • Lucica Veliche (Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi) - Bibliovacanța – o modalitate inedită de recreare
 • Proiect profesional Dorina Bălan
 • Alegeri
III.Diviziunea Biblioteci Școlare (BCU „M. Eminescu” – Sala „Hortensia Papadat Bengescu”)
 • Lolita Caneev (Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, Chișinău) - Top-10 cărţi „Must Read” – metodă de promovare a cărţii şi lecturii printre adolescenti
 • Victoria Fătu Nalațiu, Vedeniile călătorilor. Bistrița: Editura Nosa Nostra, 2015, 116 p. Prezintă - Robert Coravu
 • Proiect profesional  – Daniela Argatu
 • Alegeri
IV.Diviziunea Biblioteci Naționale (BCU „M. Eminescu” – Sala „Nicolae Iorga”)
 • Proiect profesional – Claudia Lungu
 • Alegeri
V.Diviziunea Biblioteci Specializate (BCU „M. Eminescu” – Sala „Titu Maiorescu”)
 • Proiect profesional – Denise Crînganu
 • Alegeri
18.30 Cocktail (BCU „M. Eminescu”)
10 septembrie 2015
9.00 – 11.00 Lucrări pe secțiuni (II)
V.Secțiunea Catalogare – Indexare (BCU „M. Eminescu” – Sala „Hortensia Papadat Bengescu”)
 • Rodica Mușat (Biblioteca Naţională a României) - Accesul la subiect în cadrul bibliografiilor naţionale
 • Alegeri
VI.Secțiunea Achiziție și dezvoltarea colecţiilor (BCU „M. Eminescu” – Sala „Nicolae Iorga”)
 • Ionela Burz și Titus Badic (Biblioteca Universității din Oradea) - Studiu de caz privind determinarea suprafeţei de creştere a colecţiilor la Biblioteca Universităţii din Oradea în funcţie de achiziţii şi alte surse de dezvoltare a colecţiilor
 • Henrietta Alina Muntyan (Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Tudoran” Timișoara) - Rolul în bibliotecă a documentelor electronice din punct de vedere al completării colecțiilor și satisfacerii nevoilor de informare a utilizatorilor
 • Nicoleta Rahme (Biblioteca Națională a României) - Noua lege a achizițiilor publice
 • Alegeri
VII.Secțiunea Statistică şi evaluare (BCU „M. Eminescu” – Sala „B.P. Hasdeu”)
 • Lucreția Bîrz (Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia) și Viorica Gențiana Onișoru (Casa Corpului Didactic Alba) - Internetul și lectura în viața elevilor
 • Nicoleta Rahme (Biblioteca Națională a României) - Comitetul Tehnic 229: patrimoniul de standarde
 • Alegeri
VIII.Secțiunea Profesori documentarişti (Casa Corpului Didactic „Spiru Haret”  - Aulă)
 • Vasilica-Petronela Irimia (Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău) - Educația pentru informația digitală în mediul școlar românesc: un proiect de pedagogie infodocumentară
 • Marinela Tatiana Rusu (Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu) – Concursul „Ștafeta poveștilor” la C.N.G.L. Sibiu
 • Marina Alexandra Stan (masterand) - Plagiatul: provocarea lumii contemporane
 • Nicoleta-Adelina Marin (Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău) - Centrul de Documentare şi Informare - poartă spre cunoaştere
 • Alegeri
11.15 – 13.15 Lucrări pe secțiuni (III)
IX. Secțiunea Carte veche, conservare, restaurare (BCU „M. Eminescu” – Sala „Hortensia Papadat Bengescu”)
 • Daniela Bar și Silvia Puşcaş (Biblioteca Universităţii din Oradea) - Cartea rară la Biblioteca Universităţii din Oradea
 • Thomas Remus Mochnacs (Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”  Timişoara) - Colecţia „BANATICA” de documente originale şi digitale din BCU Timişoara. Realizări şi perspective
 • Drd. Silviu Constantin Nedelcu (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Şcoala Doctorală) - Biblioteca Mitropoliei Ţării Româneşti: o abordare istorico-teologică
 • Dorina Măgărin (Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara) - Notele egografice – un martor discret al cărţilor
 • Dr. ing. Vasile A. Deac, prof. Ionela Burz, ing. Alexandru Deac (Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai”, Oradea) - Contribuţii privind evaluarea multicriterială a calităţii mediului în spaţiile şi ariile info-culturale din biblioteci: studii de caz
 • Oana Păcurariu (Biblioteca Naţională a României) - Restaurarea unei tipărituri de secol XVII
 • Claudia Marin (masterand, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere) - Mănăstirea Stavropoleos
 • Dr. Doina Hendre Biro (Biblioteca Batthyaneum  din Alba Iulia, filială a  Bibliotecii Naţionale a României) - Tezaurul - între simplu spaţiu de depozitare şi loc de conservare a valorilor bibliofile, arhivistice şi muzeale ale Bibliotecii Batthyaneum
 • Cristina Marinescu (Biblioteca Naţională a României) - Corespondenţa lingvistului Vlad Bănăţeanu cu confraţii străini sau Recuperarea demnităţii de a fi român
 • Dr. ing. Vasile A. Deac, prof. Ionela Burz, ing. Alexandru Deac (Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai”, Oradea) - Prezentarea cărţii: Aeromicroflora din biblioteci, muzee şi arhive: investigaţii ştiinţifice. Oradea: Editura Universităţii din Oradea, 2015
 • Alegeri
X.Secțiunea Periodice (BCU „M. Eminescu” – Sala „Nicolae Iorga”)
 • Violeta Moraru (Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați) - PRESSoo: FRBR-izarea serialelor și a altor resurse în continuare
 • Asist. dr. Gabriela Jurubiță (Universitatea din București, Facultatea de Litere) - "ALTMETRICS: Metode alternative de evaluare a revistelor științifice"
 • Florica Ujoc (Biblioteca Universității din Oradea) - Revista Familia – 150 de ani de la apariție
 • Lansare de carte - "Omagierea lui Eminescu in colecții de afișe (1980 - 2015)", autor Rozalia Barta
 • Bilanțul activității secțiunii Periodice, perioada 2011 - 2015
 • Alegeri
XI.Secțiunea Bibliotecile și societatea (BCU „M. Eminescu” – Sala „B.P. Hasdeu”)
 • Petronela-Carmen Bădură (Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași) - Cenzura în bibliotecile românești în perioada comunistă. Studiu de caz – Cartea din fondul secret al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași
 • Dan-Tudor Ionescu (Biblioteca Metropolitană, Bucureşti) - Fondul de carte al Institutului de Studii Orientale Sergiu Al-Georgeși istoria sa - fond de carte aparținător de Biblioteca Metropolitană București
 • Nicoleta Duca (Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași) - Expoziţia virtuală. Facebook – instrument de promovare a colecţiilor de bibliotecă
 • Zinaida Ursu (Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, Chișinău) - Dialogul cultural ca determinantă a educaţiei interculturale
 • Alegeri
XII. Secțiunea Tehnici pedagogice în bibliotecă (Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” – Aulă)
 • Rori Gheorghişor (inspector şcolar de limba română - ISJ Ilfov) și Horiana Petrescu (CCD Ilfov) - Proiecte educative pentru dezvoltarea competenţei de lectură în bibliotecile şcolare şi centrele de documentare şi informare din judeţul Ilfov
 • Laura Rudeanu (Casa Corpului Didactic Bucureşti) - Biblioteca şcolară la timpul viitor
 • Dr. Florina Brat (Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Bucureşti) - Reinventarea bibliotecarului şcolar în epoca digitală
 • Drd. Carmen Pesantez (Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti) - Strategii de promovare a imaginii şi rolului bibliotecii în epoca digitală
 • Veronica Bratu (Centrul de Documentare şi Informare, Liceul Teoretic Buziaş) - Aplicaţia software eBibliophil, un soft utilizat de biblioteca şcolară
 • Laszlo Kiss (Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” Covasna) - Biblioteca Liceului Teoretic Mikes Kelemen în spaţiul social virtual
 • Viorica Genţiana Onişoru (Casa Corpului Didactic Alba) - Când biblioteca iese în stradă
 • Camelia Dumitru (Casa Corpului Didactic Satu Mare) - Pro şi contra carte tipărită vs. ebook
 • Alina Creţ (Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa) - Comportament de lectură - studiu de caz asupra elevilor din Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu”
 • Alegeri
13.15 – 14.45 Prânz (Cantina „Titu Maiorescu”)
15.00 – 15.30 Raportul trezorierului și al Comisiei de cenzori (BCU „M. Eminescu” – Aulă)
15.30 – 18.00 Alegerea Președintelui, a Consiliului de conducere și a Comisiei de cenzori (BCU „M. Eminescu” – Aulă)
18.00 - 18.30 Închiderea Conferinței (BCU „M. Eminescu” – Aulă)

20.00 Cina festivă (Congress Hall Palas)
11 septembrie 2015
Excursii documentare
Iași – Palatul Al.I.Cuza de la Ruginoasa – Cetatea Neamțului – Mănăstirea Agapia – Castelul Sturdza de la Miclăușeni – Iași
 Iași – Chișinău (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Biblioteca Publică B.P. Hașdeu, Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice) -  Iași


 

Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România







Anotimpurile lecturii