marți, mai 18, 2010

O CARTE PENTRU SCOALA MEA SECTIUNEA GIMNAZIU


Motto: "Eu mi-am imaginat întotdeauna Paradisul sub forma
unei biblioteci, alte persoane consideră ca ar fi o grădină,
alţii şi-l pot închipui ca un palat, eu l-am imaginat
întotdeauna ca o bibliotecă şi aici mă aflam eu".
Jorge Luis Borges


Scopul: Motivare pentru lectură
Îmbogăţirea bibliotecii cu carte şcolară

Obiectivul general: Stimularea interesului elevilor pentru lectură
Obiective specifice: Dezvoltarea gustului estetic
Îmbogăţirea fondului de carte
Formarea unui curent PRO LECTURĂ
Grup ţintă Elevii de gimnaziu
Cadrele didactice
Bibliotecar
Comunitatea locală

Activităţi desfăşurate:
 "De la biblioteca tradiţională la biblioteca informatizată" -24 septembrie 20
 Mai aproape de cărţi şi de lectură ! -16 octombrie 2009

 "Lectura în oglindă" - 20 noiembrie 2009

 "Cărţi pentru copiii români din Italia" –decembrie-ianuarie 2010

 "Convinge-mă să citesc o carte în...Zilele Iernii "– 10 ianuarie 2010


 "De la mulţi câte puţin se –adună mult ! " -ianuarie –aprilie 2010


 "Pledoarie pentru lectură" -20 aprilie 2010 Inspectoratul Judeţean Suceava;
 Primăria Suceava;
 Biblioteca Judeţeană Suceava I.G Sbiera;
 Cotidianul Crai Nou;
 Plus TV;
 Comitetul de elevi;
 Comitetul de părinţi.
 Prof. Căruntu Maria
 Elevi: Bîrzu Elena-Loredana
 Ioniţă Larisa-Maria,clasa a VII-a A

 Bibliotecar: Andrei Lăcrămioara
 Profesori: Lorenţi Camelia, Ştefancu Gabriela,Cuşnir Rahila
 Elevii claselor V-VIII

Tehnoredactare şi grafică-Brădăţan Claudiţa şi Stafie Livia

Anotimpurile lecturii