marți, mai 18, 2010

28 mai 2010-ÎNTÂLNIREA BIBLIOTECARILOR ŞCOLARI DIN SUCEAVA , IAŞI ŞI NEAMŢ

Vineri,28 mai 2010 ,bibliotecarii şcolari din judeţele Iaşi şi Neamţ vor participa la un schimb de experienţă la două şcoli de prestigiu din Suceava .Pornind de la titlul De la biblioteca tradiţională la biblioteca informatizată ,bibliotecarii şcolari vor vizita biblioteca Colegiului Naţional Mihai Eminescu şi biblioteca Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu .Activitatea cuprinde şi o întâlnire cu bibliotecarii unor şcoli din Gura Humorului.
În Era Informaţiei biblioteca nu poate să rămână doar un simplu depozit de carte, ea trebuie să-şi redefinească rolul, locul în contextul informativ actual, acceptând pe lângă cartea pe suport de hârtie şi cartea virtuală. Pornind de la această idee biblioteca Colegiului Naţional MIHAI EMINESCU din Suceava a fost dotată în 2007 cu trei calculatoare conectate la Internet, iar aria informaţională a fost completată cu CD-uri ,Dvd-uri ,casete video despre viaţa şi activitatea unor mari personalităţi cum ar fi: Eminescu, I.L. Caragiale, Brâncuşi, Nichita Stănescu, Ion Irimescu ,filme ş.a. Acestea sunt folosite la orele de curs de către profesori sau la diverse activităţi extraşcolare desfăşurate la bibliotecă în sala de lectură sau în aula şcolii.
Informatizarea şi automatizarea serviciilor de bibliotecă transformă activitatea de organizarea colecţiilor, modul de acces la informaţii şi duce la dezvoltarea de instrumente performante de stocare, regăsire şi difuzare a informaţiei.
Astăzi bibliotecile îşi îmbogăţesc sursele tradiţionale cu surse noi bazate pe tehnologie modernă. .Catalogul tradiţional va fi înlocuit cu catalogul online, iar lucrările bibliografice tradiţionale sunt completate cu bazele de date bibliografice.
În acest context, conducerea Colegiului Naţional Mihai Eminescu a achiziţionat în 2009 un soft pentru informatizarea bibliotecii. Biblioteca informatizată oferă utilizatorului mai multe surse de informare preluate din catalogul tradiţional.
Trecerea de la catalogul tradiţional la catalogul online este o activitate complexă şi presupune prelucrarea informaţiilor oferite de fondul de carte. Catalogul online (OPACUL) este o bază de date bibliografice gestionate de un soft care îndeplineşte toate funcţiile catalogului tradiţional
Utilizarea softului BIBLIOPHIL îi ajută pe elevi să-şi formeze deprinderi de căutare şi stocare a informaţiei şi îi iniţiază în gestionarea resurselor moderne de informare. BiblioPhil este un sistem integrat de bibliotecă şi distribuţie bibliografică, realizat în întregime de specialişti ai domeniului IT din România, fiind un produs prin excelenţă adaptat nevoilor din bibliotecile noastre. .
Activitatea bibliotecii va fi prezentată colegilor din zona Moldovei de bibliotecar Andrei Lăcrămioara,Colegiul Naţional Mihai Eminescu

O CARTE PENTRU SCOALA MEA SECTIUNEA GIMNAZIU


Motto: "Eu mi-am imaginat întotdeauna Paradisul sub forma
unei biblioteci, alte persoane consideră ca ar fi o grădină,
alţii şi-l pot închipui ca un palat, eu l-am imaginat
întotdeauna ca o bibliotecă şi aici mă aflam eu".
Jorge Luis Borges


Scopul: Motivare pentru lectură
Îmbogăţirea bibliotecii cu carte şcolară

Obiectivul general: Stimularea interesului elevilor pentru lectură
Obiective specifice: Dezvoltarea gustului estetic
Îmbogăţirea fondului de carte
Formarea unui curent PRO LECTURĂ
Grup ţintă Elevii de gimnaziu
Cadrele didactice
Bibliotecar
Comunitatea locală

Activităţi desfăşurate:
 "De la biblioteca tradiţională la biblioteca informatizată" -24 septembrie 20
 Mai aproape de cărţi şi de lectură ! -16 octombrie 2009

 "Lectura în oglindă" - 20 noiembrie 2009

 "Cărţi pentru copiii români din Italia" –decembrie-ianuarie 2010

 "Convinge-mă să citesc o carte în...Zilele Iernii "– 10 ianuarie 2010


 "De la mulţi câte puţin se –adună mult ! " -ianuarie –aprilie 2010


 "Pledoarie pentru lectură" -20 aprilie 2010 Inspectoratul Judeţean Suceava;
 Primăria Suceava;
 Biblioteca Judeţeană Suceava I.G Sbiera;
 Cotidianul Crai Nou;
 Plus TV;
 Comitetul de elevi;
 Comitetul de părinţi.
 Prof. Căruntu Maria
 Elevi: Bîrzu Elena-Loredana
 Ioniţă Larisa-Maria,clasa a VII-a A

 Bibliotecar: Andrei Lăcrămioara
 Profesori: Lorenţi Camelia, Ştefancu Gabriela,Cuşnir Rahila
 Elevii claselor V-VIII

Tehnoredactare şi grafică-Brădăţan Claudiţa şi Stafie Livia

Anotimpurile lecturii