vineri, ianuarie 29, 2010

PROGRAM DE INFORMATIZARE PENTRU BIBLIOTECA ŞCOLARĂ

În Era Informaţiei, bibliotecile nu pot rămâne ce-au fost, doar simple depozite de cărţi, închise în forme rigide, ci trebuie să se adapteze, să se dezvolte şi să devină elemente cheie ale societăţii informaţionale.
În procesul de tranziţie de la „biblioteca pe hârtie” la biblioteca informatizată „accentul se mută pe diseminarea informaţiei. Utilizatorul este pus în situaţia să aleagă formatul lecturii, să utilizeze catalogul online şi să găsească metode moderne şi eficiente de informare şi documentare.
În acest context, şcoala noastră a achiziţionat softul pentru bibliotecă BIBLIOPHIL. Informatizarea şi automatizarea serviciilor de bibliotecă transformă activitatea de organizarea a colecţiilor, modul de acces la informaţii şi activitatea de documentare şi informare şi duce la dezvoltarea de instrumente performante de stocare, regăsire şi difuzare a informaţiei.
Biblioteca informatizată dă posibilitatea catalogului să ofere utilizatorului informaţii mult mai bogate, într-un timp cât mai scurt.
Sursele şi resursele moderne de informare în societatea informaţională sunt următoarele :
- OPACUL (catalog online)
- Baze de date accesibile pe Internet
- Internetul
- Biblioteca virtuală
- Biblioteca digitală
Cititorii pot accesa de acasă softul, vizualizând titlurile existente la raft, nr de exemplare şi cota cărţii.
Informatizarea bibliotecii este o activitate complexă şi presupune prelucrarea cărţilor,respectând normele biblioteconomice.
Activitatea de evidenţă a publicaţiilor ,baza de date cu elevii ,catalogul online, împrumutul
date statistice şi altele se regăsesc în acest program.

Anotimpurile lecturii