vineri, ianuarie 29, 2010

PROGRAM DE INFORMATIZARE PENTRU BIBLIOTECA ŞCOLARĂ

În Era Informaţiei, bibliotecile nu pot rămâne ce-au fost, doar simple depozite de cărţi, închise în forme rigide, ci trebuie să se adapteze, să se dezvolte şi să devină elemente cheie ale societăţii informaţionale.
În procesul de tranziţie de la „biblioteca pe hârtie” la biblioteca informatizată „accentul se mută pe diseminarea informaţiei. Utilizatorul este pus în situaţia să aleagă formatul lecturii, să utilizeze catalogul online şi să găsească metode moderne şi eficiente de informare şi documentare.
În acest context, şcoala noastră a achiziţionat softul pentru bibliotecă BIBLIOPHIL. Informatizarea şi automatizarea serviciilor de bibliotecă transformă activitatea de organizarea a colecţiilor, modul de acces la informaţii şi activitatea de documentare şi informare şi duce la dezvoltarea de instrumente performante de stocare, regăsire şi difuzare a informaţiei.
Biblioteca informatizată dă posibilitatea catalogului să ofere utilizatorului informaţii mult mai bogate, într-un timp cât mai scurt.
Sursele şi resursele moderne de informare în societatea informaţională sunt următoarele :
- OPACUL (catalog online)
- Baze de date accesibile pe Internet
- Internetul
- Biblioteca virtuală
- Biblioteca digitală
Cititorii pot accesa de acasă softul, vizualizând titlurile existente la raft, nr de exemplare şi cota cărţii.
Informatizarea bibliotecii este o activitate complexă şi presupune prelucrarea cărţilor,respectând normele biblioteconomice.
Activitatea de evidenţă a publicaţiilor ,baza de date cu elevii ,catalogul online, împrumutul
date statistice şi altele se regăsesc în acest program.

luni, ianuarie 25, 2010

BIBLIOTECA SE PREZINTĂ

Biblioteca şcolii cu un fond de 42850 de volume, dispune de un important câmp informaţional pentru elevi şi profesori, căutând să răspundă cu promptitudine şi profesionalism la cerinţele tuturor utilizatorilor.
În anul şcolar 2008 – 2009 activitatea bibliotecii s-a desfăşurat astfel:

1. Au fost înscrişi un număr de 885 cititori iar frecvenţa cititorilor a fost între 55 – 75 cititori / zi.
2. Fondul de carte a fost completat cu un număr de 500 volume carte şi carte electronică în valoare totală de 5000 RON
Achiziţiile s-au realizat cu bani din bugetul şcolii.
3. Biblioteca are un număr de 8 abonamente la următoarele publicaţii.
- Tribuna Învăţământului
- Biblioteca
- Geo
- Historia
- Terra
- Adevărul cu carte şi Pictori de geniu
- Şcoala bucovineană
- Crai nou
4. Biblioteca a fost dotată cu 5 calculatoare conectate la Internet iar aria informaţională este completată cu CD – uri, DVD-uri şi casete video din diferite domenii.
5. În martie 2009 a fost achiziţionat un program de informatizare pentru bibliotecă. Prin intermediul Internetului, cititorul va avea acces la catalogul online, fie local, fie la distanţă .
Utilizarea softului BIBLIOPHIL îi ajută pe elevi să-şi formeze deprinderi de căutare şi stocare a informaţiei şi îi iniţiază în gestionarea resurselor moderne de informare
6. Biblioteca beneficiază de o sală de lectură modernă care oferă cititorilor săi un
spaţiu de informare şi documentare dotat cu mijloace audio - video pentru
realizarea activităţilor şcolare şi extraşcolare.

sâmbătă, ianuarie 23, 2010

Sărbătoare la C.N. „Mihai Eminescu”-articol publicat în cotidianul "CRAI NOU"

La Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava, ieri profesorii şi elevii şi-au manifestat respectul pentru cel care a conferit nume şcolii. În primul rând, Catedra de limba şi literatura română a organizat activităţi atractive pentru toţi. Doamnele prof. Cornelia Bratu, Ana Buzincu, Maria Căruntu, Rahila Cuşnir, Camelia Lorenţi, Maria Rotariu şi Gabriela Ştefancu s-au ocupat de organizarea şi desfăşurarea concursurilor „Info-literatura”, „Condei de jurnalist” şi „Cum te conving să citeşti o carte?”. Un moment liric Eminescu a fost realizat, la clasa a XII-a G, sub îndrumarea dnei prof. Ana Buzincu.
Dl prof. Marian Palade, din partea Catedrei de educaţie muzicală, a pregătit o serie de cântece, recitări şi scenete. Printre altele, elevele Roxana Nichifor şi Oana Stoica, din clasa a XII-a G, au interpretat melodia „Dor de Eminescu”, cu versuri de Grigore Vieru şi pe muzică de Ion Aldea Teodorovici. Eleve ale clasei a IX-a C au avut succes în a-i face şi pe ascultători să le acompanieze la cântecul „Nebun de alb”, de Emeric Imre. Chiar şi cei mai mici elevi s-au implicat trup şi suflet pentru această zi; de exemplu, Nicoleta Afrăsinei şi Radu Andronic au interpretat melodii de muzică populară. Pe lângă ei, elevii clasei a X-a D au pus în scenă „Reuşita lui Făt-Frumos din lacrimă”, textul adaptat şi regia fiind semnate de Anda Oniciuc.
Profesorii de la Catedra de fizică-chimie-biologie au pregătit concursuri de eseuri şi sesiuni de referate. Dna prof. Cătălina Popescu a iniţiat un concurs de cultură generală, în care s-au întrecut elevii claselor a IX-a A, a IX-a C, a IX-a D şi a IX-a E, iar alţi elevi din clasele a IX-a au aflat despre „Cele mai importante 10 descoperiri ştiinţifice în 2009” şi despre „Genii şi ciudăţeniile lor” cu ajutorul doamnelor prof. Angela Rabei şi Cristina Maxim. Clasele de socio-umane, îndrumate de prof. Cezar Anuţei, Marius Eşi, Anamaria Catargiu şi Iolanda Olariu, au susţinut o dezbatere despre „Gândirea critică între performanţă şi creativitate la disciplinele socio-umane”. De asemenea, şi catedrele de informatică, geografie, limbi străine, istorie şi dna bibliotecară Lăcrămioara Andrei au contribuit la reuşita manifestărilor. Între timp, sportivii şcolii şi-au etalat energiile şi măiestria la „Cupa Mihai Eminescu 2010”, în cadrul căreia au avut loc finala concursului de tenis de masă şi un meci de handbal.
Se poate spune că aproape fiecare profesor, elev sau angajat al colegiului a aniversat astăzi cei 160 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, în felul său, cu câte o contribuţie mai mică sau mai mare, dar care s-a făcut simţită. După toate manifestările, elevii şi profesorii s-au întors la ore, mulţumiţi de reuşita activităţilor şi deja aşteptând următorul an, când, desigur, vor pregăti altele, poate încă mai frumoase şi mai interesante, ca omagiu pentru patronul spiritul al colegiului.
(MARIA AURORA CLEMENT, clasa a IX-a C, profil Jurnalism, prof. îndrumător ANA BUZINCU)

Întălnirea bibliotecarilor din municipiul Suceava


Clubul de lectură "Prietenii cărţii"

Miercuri,20 ianuarie 2010 a avut loc în sala de lectură, prima întâlnire a membrilor Clubului de lectură.
Fără note ,fără catalog ,elevii de gimnaziu au păşit în lumea cărţilor îndrumaţi de prof. Maria Căruntu şi bibliotecar Lăcrămioara Andrei. Pentru început ,doamna prof.Maria Căruntu a prezentat cartea " Pururi tânăr, înfăşurat în pixeli" a lui Mircea Cărtărescu , apărută la Editura Humanitas, Bucureşti, 2002.
Şi subit, mi-am dat seama,pentru prima dată în viaţa mea,că existam.Mi-am ridicat ochii din carte:iată, existam! Se afla pe lume,din clipa aceea si nu mai demult,cineva numit Mircea Cărtărescu,cineva la fel de străin de băiatul care citise din Camus cu zece minute înainte ca fluturele de omidă .Dar nu ca şi când omida ar fi evoluat în fluture,ci ca şi când fluturele,venit de nicăieri, ar fi substituit,într-o fracţiune de secundă,omida, ca şi cand o altă constiinţă,un alt suflet,un alt om ar fi pătruns în mintea mea şi i-ar fi deschis larg ferestrele(fragment din cartea citată)
Sub deviza " Intră cine vrea ,rămâne cine poate" cititorii au fost informaţi cu privire la regulamentul clubului şi au făcut propuneri pentru întâlnirile viitoare.
Va urma...

Anotimpurile lecturii