sâmbătă, noiembrie 07, 2009

EMINESCU- PORTRET ÎN VERSURI

Proiect de activitate
Eminescu - portret în versuri


Data : 14.01.2009

Scopul :
- aniversarea a 159 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu;
- activitatea desfăşurată cu ocazia „Zilelor Şcolii”.

Obiective :
- familiarizarea elevilor de gimnaziu cu poezia lui Eminescu;
- formarea şi dezvoltarea gustului estetic;
- stimularea interesului pentru lectură .

Grup ţintă : elevii de la clasa a VI-a A

Resurse umane :
- elevii claselor V - VIII, prof. Tiperciuc Narcisa, prof. Căruntu Maria şi bibliotecar Andrei Lăcrămioara.

Resurse materiale :
- sala de lectură, CD-uri, casete video şi cărţi cu poezii de Eminescu.

Activităţi desfăşurate:

1.a) se selectează materialele bibliografice pentru elevi;

b) elevii sunt îndrumaţi în selectarea poeziilor ce urmează să fie recitate; ei sunt supravegheaţi în timpul repetiţiilor;

c) se amenajează sala de lectură.

2. Eminescu - bibliotecarul - moment biografic prezentat de bibliotecar Andrei Lăcrămioara

3. - vizionarea unui film despre viaţa lui Eminescu - Melancolie
- pe fundal sonor (romanţe pe versurile lui Eminescu) elevii recită poezii din opera poetului în limbile română, engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă.

4. – expoziţie de carte şi documente - ''Eminescu - clipa cu care începe '' realizată de bibliotecar Andrei Lăcrămioara.

Locul de desfăşurare:
- sala de lectură a Colegiului Naţional Mihai EMINESCU Suceava


Coordonator-bibliotecar Andrei Lăcrămioara

Manuscrisele lui Mihai Eminescu

 Biblioteca Colegiului Național ,,Mihai Eminescu" din Suceava a achiziționat pentru cititorii săi patru volume din Manuscrisele lui ...